Název přednášky: Matematika písařů v zemi na Nilu
Anotace: O matematických znalostech starých Egypťanů se přímo dozvídáme z několika dochovaných textů, které obsahují řadu výpočtů nejrůznějších matematických problémů. Tyto texty nám nejen prozrazují mnohé o tehdejších metodách počítání, ale rovněž dokládají, že matematiku využívali úředníci egyptského státu ve své každodenní práci. Význam matematiky pro staroegyptskou společnost však výrazně přesahoval běžnou úřednickou praxi, neboť šlo o jeden z nástrojů k udržení světového řádu.

Přednášející: doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.(archeolog, egyptolog)

Medailon: doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. působí v Českém egyptologickém ústavu FF UK. Věnuje se administrativním textům a hospodářství nejstaršího egyptského státu Staré říše a staroegyptské vědě. Pravidelně se účastní vykopávek v egyptském Abúsíru, kde roku 2012 odkryla hrobový komplex princezny Šeretnebtej.

Termín: 22. 2. 2017 od 18:00 vila Tomáše Bati Zlín
Vstupné: 65,- Kč
Rezervace předem nutná: sekretariat@batova-vila.cz